Thematiek

Het hoofdthema van haar schilderijen is kwetsbaarheid. Daarom schildert ze naakten. Die bevinden zich in een kale ruimte en ze zijn zo groot dat ze het hele doek vullen. Ze zijn de gevangenen van de hen toegewezen ruimte, en van hun lijf en lot. Door deze compositie en het formaat van haar doeken roepen de figuren bij de kijker heftige emoties op. Die worden nog versterkt door de onverbloemdheid en kundigheid waarmee details van het menselijk lichaam zijn vastgelegd.

Het uitgangspunt van Karthaus is emoties schilderen. Haar figuren krijgen dankzij het penseel van de schilder eindelijk de kans hun diepste gevoelens uit te schreeuwen.
Karthaus’ naakten doen in niets denken aan het geïdealiseerde naakt van reclame, mode en porno. Ze zijn niet jong, slank en volmaakt. Ze laten de schoonheid van oudere lichamen zien, van het door de tijd getekende lijf.
Bij de keuze van haar onderwerpen laat Daisy Karthaus zich inspireren door de kunstgeschiedenis, haar visie op actuele thema’s en haar eigen biografie. Ze speelt bewust met iconen uit de schilderkunst, zoals bij het schilderij: l’Origine de la merde. Dit werk is een duidelijke verwijzing naar Courbets l’Origine du monde. Een knipoog naar de klassieke schilderkunst is ook het tweeluik Adam en Eva.

Theme

The main theme of her paintings is vulnerability. That is why she paints nudes. They are located in a bare room and they are so large that they fill the entire screen. They are the prisoners of the space allocated to them, and of their body and destiny. Through this composition and the format of her canvases, the figures evoke intense emotions in the viewer. These are further enhanced by the undeniable and skill with which details of the human body are recorded.

The starting point of Karthaus is to paint emotions. Thanks to the painter’s brush, her figures finally get the chance to express their deepest feelings.

Karthaus’ nudes have nothing to do with the idealized nude of advertising, fashion and porn. They are not young, slim and perfect. They show the beauty of older bodies, of the body drawn by time.

When choosing her subjects, Daisy Karthaus is inspired by art history, her vision of current themes and her own biography. She deliberately plays with icons from the art of painting, as with the painting: l’Origine de la merde. This work is a clear reference to Courbets l’Origine du monde. The diptych Adam and Eve is also a nod to classical painting.