Daisy Karthaus

Daisy Karthaus is in 1970 geboren in Heerlen. Van kindsbeen af aan hield zij van tekenen en schilderen. Haar ambitie les te krijgen op een kunstacademie werd binnen het gezin niet gewaardeerd als een serieuze roeping. Zij rondde derhalve in 1993 de opleiding voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening af.

Haar creativiteit kreeg opnieuw een plek in haar leven toen zij in 2004 een baan als glazenier aannam. Binnen dit ambachtelijke beroep hield zij zich bezig met de restauratie van kerkramen. Hierbij deed zij ook ervaring op met brandschilderen. Sinds 2012 richt zij zich ook op het schilderen met olieverf.

Daisy Karthaus

Daisy Karthaus was born in Heerlen in 1970. From childhood she loved drawing and painting. Her ambition to study at an art academy was not appreciated by the family as a serious calling. She therefore completed the Social Work and Services training course in 1993.

Her creativity was given a new place in her life when she took up a job as a glazier in 2004. Within this traditional profession she was involved in the restoration of church windows. Hereby she also gained experience with fire painting. Since 2012 she focuses on oil painting.