Actualiteit

In maart 2018 is de dichtbundel Nachtleven verschenen. Deze bibliofiel uitgegeven bundel telt 22 sonnetten van Jasper Mikkers en 10 aquarellen van Daisy Karthaus. De uitgever is Brandon Pers. Daar is de bundel ook verkrijgbaar.

In maart 2018 is de documentaire Dichter tegen de tijd uitgebracht, door Oogland Filmprodukties te Amsterdam. Voor deze documentaire maakte Daisy vier aquarellen. (Zie onder Aquarellen op deze site.) De film is gewijd aan werk en leven van Jasper Mikkers, partner van Daisy. Getoond wordt ook hoe Daisy de aquarellen vervaardigde.

Dichter tegen de tijd is te zien in Het Kruithuis in Den Bosch en zal op 2 juni worden uitgezonden door Omroep Brabant, om 22.30 uur ’s avonds.

Over Oogland Producties schreef H.J.A. Hofland dat de interessegebieden van Oogland Filmproducties liggen op het ‘eigenaardige kruispunt tussen kunst en maatschappij’.

Illustratie bij gedicht van Jasper Mikkers, 2017.
HET VERTREK

Is dit stationnetje niet opgeheven?
Het laatste fluitsignaal is lang verstomd.
Het spoor ligt als een kattenrug gekromd.
De lamp is stuk en ook de klok erneven.

Wat heeft hem eigenlijk hierheen gedreven?
Kun je nooit weten of er nog een komt?
De wind heeft alle tijden uitgegomd.
Men schijnt je hier de eeuwigheid te geven.

Klinkt daar een hoorn? Gloeit in de mist een sein?
Hij gooit alle twijfels overboord,
stapt in en geeft zich over aan de schijn.

Er is sindsdien niet meer van hem gehoord.
Was er dan werkelijk, bij God, een trein?
Hij moet, zo denkt men, ergens zijn ontspoord.

TOPICALITY

The poetry collection Nightlife was published in March 2018. This bundled bibliophile contains 22 sonnets by Jasper Mikkers and 10 watercolors by Daisy Karthaus. The publisher is Brandon Pers. The bundle is also available there.

In March 2018, the documentary Closer to Time was released by Oogland Filmproductions in Amsterdam. Daisy made four watercolors for this documentary. (See Watercolors on this site.) The film is dedicated to the work and life of Jasper Mikkers, partner of Daisy. It also shows how Daisy made the watercolors.

Closer to the clock can be seen in Het Kruithuis in Den Bosch and will be broadcast by Omroep Brabant on 2 June at 10.30 p.m.

H.J.A. wrote about Oogland Producties. Hofland that the areas of interest of Oogland FilmproIllustration for poem by Jasper Mikkers, 2017.

[/et_pb_text]
Illustratie bij gedicht van Jasper Mikkers, 2017.

DEPARTURE

Has this station not been canceled?
The last whistle signal has been silenced for a long time.
The trail is curved like a cat's back.
The lamp is broken and the clock is broken.

What has actually driven him here?
Can you never know if another one is coming?
The wind has erased all times.
They seem to give you eternity here.

Does a horn sound there? Does a signal glow in the fog?
He throws all doubts overboard,
gets in and surrenders to appearance.

He has not been heard since.
Was there really a train with God?
He must have been derailed, it is thought.