Actualiteit

Vier maanden lang werkte Daisy aan 30 olieverf portretten die ze bijeenbracht in één lijst. Tezamen vormen ze één kunstwerk dat zij de titel gaf: Kus. Alle geportretteerden geven de toeschouwer een kus: de kus van medeleven, begrip en troost.

Haar intentie bij het schilderen van Kus was voor verzachting te zorgen van de ellende die een gevolg is van het coronavirus. Ooit, dat mogen we hopen, zal corona op de achtergrond gedrongen worden. De kus zal dan solidariteit en medeleven uitdrukken bij het ondergaan van andere vormen van pijn: eenzaamheid, angst, verdriet.

Artikel in het Brabants Dagblad naar aanleiding van het laatste schilderij Kus

 

 

Van 18 tot 24 juli 2020 nam Daisy deel aan een internationale groepstentoonstelling in Galleria d’Arte POCKET ART STUDIO, via della Reginella 11 Roma. De expositie kreeg de titel IL VIAGGIO DELL’ARTE (DE REIS VAN DE KUNST). Daarmee is Daisy ook opgenomen in de groep schilders die door deze galerie en de organisator van de expositie Claudio Giulianetti wordt gesteund en vertegenwoordigd. Zij heeft een pagina op de website megaart.nl gekregen waarop zes van haar werken te zien zijn.

 

Dichtbundel Nachtleven 

In maart 2018 is de dichtbundel Nachtleven verschenen. Deze bibliofiel uitgegeven bundel telt 22 sonnetten van Jasper Mikkers en 10 aquarellen van Daisy Karthaus. De uitgever is Brandon Pers. Daar is de bundel ook verkrijgbaar.

Illustratie bij gedicht van Jasper Mikkers, 2018.

HET VERTREK

Is dit stationnetje niet opgeheven?
Het laatste fluitsignaal is lang verstomd.
Het spoor ligt als een kattenrug gekromd.
De lamp is stuk en ook de klok erneven.

Wat heeft hem eigenlijk hierheen gedreven?
Kun je nooit weten of er nog een komt?
De wind heeft alle tijden uitgegomd.
Men schijnt je hier de eeuwigheid te geven.

Klinkt daar een hoorn? Gloeit in de mist een sein?
Hij gooit alle twijfels overboord,
stapt in en geeft zich over aan de schijn.

Er is sindsdien niet meer van hem gehoord.
Was er dan werkelijk, bij God, een trein?
Hij moet, zo denkt men, ergens zijn ontspoord.

Dichter tegen de tijd
Tegelijk met presentatie van Nachtleven vond de première plaats van
Dichter tegen de tijd, een documentaire van Oogland Filmproducties over de Tilburgse auteur Jasper Mikkers (1948)  en zijn partner Daisy Karthaus. Dichter tegen de tijd werd gemaakt door Annelotte Verhaagen. Zij ging met Mikkers terug naar Liempde, het dorp waar hij opgegroeide, naar het oude seminarie in Oosterhout waar hij studeerde, maar ze maakte ook opnamen in de Tilburgse woning van Jasper Mikkers en Daisy Karthaus. 

De documentaire werd herhaaldelijk uitgezonden op NPO2 Extra en door Omroep Brabant. Op Youtube is de trailer te zien.

Over Oogland Producties schreef H.J.A. Hofland dat de interessegebieden van Oogland Filmproducties liggen op het ‘eigenaardige kruispunt tussen kunst en maatschappij’.

TOPICALITY

The MEGA ART Art Gallery and its Association are pleased to present the works of the DUTCH painter, the artist
DAISY KARTHAUS. You can see her works on https://www.megaart.it/en/painters2/daisy-karthaus-english, while to see those of all our artists click on www.megaart.it.

The poetry collection Nightlife was published in March 2018. This bundled bibliophile contains 22 sonnets by Jasper Mikkers and 10 watercolors by Daisy Karthaus. The publisher is Brandon Pers. The bundle is also available there.

In March 2018, the documentary Closer to Time was released by Oogland Filmproductions in Amsterdam. Daisy made four watercolors for this documentary. (See Watercolors on this site.) The film is dedicated to the work and life of Jasper Mikkers, partner of Daisy. It also shows how Daisy made the watercolors.

Closer to the clock can be seen in Het Kruithuis in Den Bosch and will be broadcast by Omroep Brabant on 2 June at 10.30 p.m.

H.J.A. wrote about Oogland Producties. Hofland that the areas of interest of Oogland FilmproIllustration for poem by Jasper Mikkers, 2017.

Illustratie bij gedicht van Jasper Mikkers, 2017.

DEPARTURE

Has this station not been canceled?
The last whistle signal has been silenced for a long time.
The trail is curved like a cat’s back.
The lamp is broken and the clock is broken.

What has actually driven him here?
Can you never know if another one is coming?
The wind has erased all times.
They seem to give you eternity here.

Does a horn sound there? Does a signal glow in the fog?
He throws all doubts overboard,
gets in and surrenders to appearance.

He has not been heard since.
Was there really a train with God?
He must have been derailed, it is thought.

At the same time as the presentation of Nightlife, the premiere of Closer Against Time, a documentary by Oogland Filmproducties about Tilburg author Jasper Mikkers (1948) and his partner Daisy Karthaus, took place. Closer to Time was made by Annelotte Verhaagen. She returned with Mikkers to Liempde, the village where he grew up, to the old seminary in Oosterhout where he studied, but she also made recordings in the Tilburg home of Jasper Mikkers and Daisy Karthaus.

The documentary was broadcast repeatedly on NPO2 Extra and by Omroep Brabant. The trailer can be seen on Youtube.

 

H.J.A.wrote about Oogland Producties Hofland states that the areas of interest of Oogland Filmproducties lie at the “peculiar intersection between art and society”.