Ander werk

Naast schilderijen en aquarellen maakte Daisy ook ander werk. Zo heeft ze met haar ervaring als glazenier een kamerscherm gemaakt van brillenglazen gecombineerd met goud-roze glas. Met dit werk wil ze eenieder door de ogen van een ander laten kijken. Doordat door brillen met verschillende sterktes gekeken wordt, verspringt de waarneming van de werkelijkheid. Bij een expositie in de Steenfabriek in Gilze-Rijen, Noord-Brabant (16 april 2011), keek de bezoeker door de brillenglazen naar een sculptuur (houten beeld van een vrouw).

Een ander glas-in-lood werk maakte ze bij het gedicht Over jou van Cees van Raak. Hetzelfde werk inspireerde Cees van Raak vervolgens tot het gedicht Ode aan de glasvrouw, opgenomen in de bundel Ramscheut uit 2011.

Other Work

In addition to paintings and watercolors, Daisy also made other work. For example, with her experience as a glazier, she made a folding screen made of spectacle glasses combined with gold-pink glass. With this work she wants everyone to look through the eyes of another. Because eyeglasses with different strengths look, the perception of reality changes. At an exhibition in the Steenfabriek in Gilze-Rijen, Noord-Brabant (16 April 2011), the visitor looked through the spectacle glasses at a sculpture (wooden statue of a woman).

She made another stained glass work with the poem Over jou by Cees van Raak. Cees van Raak then inspired the same work to create the poem Ode aan de glasvrouw, included in the 2011 Ramscheut collection.

Tribute to the glass woman

Lingerie van zijde

Silk lingerie

Ode aan de glasvrouw

In vele stoffen van de aarde schuilt het glas.
Het wordt magisch Venetiaans tevoorschijn getoverd.
Daarna bevoelt en beproeft deze vrouw,
in haar ogen en vingers vloeit en groeit de vorm.
Tussendoor volop tijd voor het idee en de twijfels,
haar vuur smeulend, en dan kloppen de juiste
kleuren aan, een diepte, een horizon wellicht,
figuren, vlakken stollen in doorzichtig beleven.
Tenslotte of het past: een naam. Ze lacht.
Laat anderen komen. Haar glas is geboren,
haar werk.

Cees van Raak

Tribute to the glass woman

Glass hides in many of the world’s fabrics.
It is magically conjured up Venetian.
Afterwards this woman feels and tests,
the shape flows and grows in her eyes and fingers.
In between plenty of time for the idea and the doubts,
smoldering her fire, and then the right ones knock
colors on, a depth, perhaps a horizon,
figures, surfaces solidify in transparent experience.
Finally, whether it fits: a name. She smiles.
Let others come. Her glass is born
her work.

Cees van Raak